Horari - Cabirol - El Cabirol

Els nostres horaris

ESCOLARITZACIÓ:

Escolarització de 8 a 17 hores amb diferents franges horàries:

 • MATÍ I TARDA DE 9 A 12 I DE 15 A 17 hores.
 • MATÍ DE 8 A 13 hores AMB MENJADOR.
 • MATÍ DE 8 A 13 hores SENSE MENJADOR.
 • MATÍ DE 8 A 15 hores.

PERMANÈNCIES:

 • Permanència de 7:30 a 9 hores.
 • Permanència de 8 a 9 hores.
 • Permanència de 8:30 a 9 hores.
 • Permanència de 17 a 18 hores.
 • Hores esporàdiques de permanència.

SERVEI DE MENJADOR:

 • Menjador 5 dies fixes a la setmana.
 • Menjador 4 dies fixes a la setmana.
 • Menjador 3 dies fixes a la setmana.
 • Monitoratge horari menjador lactants.
 • Menjador esporàdic.
 • Monitoratge esporàdic horari menjador lactants.

* Els horaris de permanència es realitzen sempre que hi hagin un mínim de 5 infants fixes cada dia.